Preloader

Uslovi korišćenja

Uslovi i odredbe za korisnike


Pre ulaska na ovaj sajt, saglasni ste da ste obavezani ovim Uslovima korišćenja sajta, svim primenjivim zakonima i propisima, i slažete se da ste odgovorni za usklađenost sa svim relevantnim lokalnim zakonima. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno vam je koristiti ili pristupiti ovom sajtu.

Saglasni ste i obavezujete se na uslove i odredbe navedene ispod i na sve izmijenjene ili dodatne uslove koje Fotoklik, Ltd. ("Fotoklik") može povremeno objaviti. Ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama sadržanim u Uslovima korišćenja, nemojte pristupiti ili koristiti ovu web stranicu.

Fotoklik može povremeno menjati ove Uslove korišćenja. Vaš dalji pristup ili korišćenje web stranice predstavlja vaše prihvatanje takvih promena. Vaš pristup i korišćenje web stranice biće podložni trenutnoj verziji Uslova korišćenja, pravila i smernica postavljenih na web stranici u vreme takvog korišćenja. Redovno proveravajte "Uslove korišćenja" link na početnoj stranici Fotoklika kako biste videli tadašnje uslove. Ako prekršite bilo koji od Uslova korišćenja, vaša licenca za pristup ili korišćenje ove web stranice automatski će se okončati.


Intelektualna svojina


Pod uslovom da se pridržavate ovih Uslova korišćenja, bilo kojeg primenljivog ugovora o licenci sa Fotoklik-om i zakona, možete pristupiti i koristiti ovu web stranicu. Fotoklik ostaje isključivi vlasnik svih prava, naslova i interesa u vezi sa ovom web stranicom i zadržava sva prava koja nisu izričito dodeljena putem ovih Uslova korišćenja. Fotoklik može u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, sa ili bez obaveštenja, prepraviti, zameniti ili obustaviti web stranicu ili njen deo, po sopstvenom nahođenju. Fotoklik pruža web stranicu "kakva je" i "kako je dostupna".

Sav sadržaj na ovoj web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na slike, video materijale, muziku i povezane metapodatke (zajedno "Fotoklik sadržaj"), kao i izbor i raspored Fotoklik sadržaja, zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentima, poslovnim tajnama i drugim zakonima i međunarodnim sporazumima o intelektualnoj svojini. Svaka neovlašćena upotreba bilo kog Fotoklik sadržaja krši takve zakone i ove Uslove korišćenja. Osim ako izričito nije drugačije predviđeno ovde ili u posebnom ugovoru o licenci između vas i Fotoklik-a, Fotoklikne daje izričitu ili implicitnu dozvolu za korišćenje web stranice ili bilo kog Fotoklik sadržaja. Zabranjena je upotreba sadržaja u komercijalne svrhe. Saglasni ste da nećete kopirati, ponovno objavljivati, okviriti, linkovati, preuzimati, prenositi, modifikovati, prilagoditi, stvarati izvedene radove na osnovu, iznajmljivati, davati pod zakup, prodavati, ustupati, distribuirati, prikazivati, izvoditi, davati licencu, sublicencirati ili inženjerski obrnuti web stranicu ili bilo koji Fotoklik sadržaj. Pored toga, slažete se da nećete koristiti bilo koje tehnike rudarenja podataka, robote ili slične metode prikupljanja podataka i/ili slika u vezi sa web stranicom ili Fotoklik sadržajem.

Ne smete uklanjati bilo koje vodene žigove ili obaveštenja o autorskim pravima sadržane u Fotoklik sadržaju.Informacije koje pružate


Fotoklik (ili treće strane koje deluju u njegovo ime) može prikupljati informacije koje se odnose na vaše korišćenje web stranice. Treće strane platforme preko kojih pristupate web stranici mogu prikupljati informacije o vašem korišćenju takve treće strane platforme i omogućiti Fotoklik-u pristup takvim informacijama uz vašu saglasnost sa odgovarajućom trećom stranom platformom. Prikupljanje i upotreba svih takvih informacija od strane Fotoklik-a u svakom trenutku će se pridržavati ovih Uslova korišćenja, Fotoklik Politike privatnosti i primenljivog zakona.

Fotoklik će koristiti i zaštititi vaše lične informacije, kao što su vaše ime, broj telefona i adresa, u skladu sa Fotoklik Izjavom o privatnosti.


Vaš sadržaj


Za svaku sliku, video materijal, tekst, audio ili bilo koji drugi sadržaj koji postavljate ili objavljujete na web stranici, izjavljujete i garantujete da:

(1) imate sva potrebna prava da dostavite Vaš sadržaj na web stranicu i dodelite licence navedene ovde. 

(2) Fotoklik neće morati da dobija dozvole od trećih strana ili da plaća naknade trećim stranama u vezi sa Vašim sadržajem. 

(3) Vaš sadržaj ne krši prava trećih strana, uključujući prava intelektualne svojine i prava privatnosti. 

(4) Vaš sadržaj se pridržava ovih Uslova korišćenja i svih primenljivih zakona.

Postavljanjem Vašeg sadržaja, dajete Fotoklik-u ograničenu, globalnu, neekskluzivnu, besplatnu licencu i pravo da kopira, prenosi, distribuira, javno izvodi i prikazuje (putem svih medija poznatih ili budućih), i pravi izvedena dela na osnovu Vašeg sadržaja u svrhu omogućavanja vam da uređujete i prikazujete Vaš sadržaj koristeći web stranicu i za arhiviranje ili čuvanje Vašeg sadržaja u svrhu sporova, pravnih postupaka ili istraga. Gornje licence će trajati dok ne uklonite Vaš sadržaj sa web stranice, nakon čega će licence prestati u razumnom komercijalnom roku. Bez obzira na prethodno navedeno, licenca za svrhe pravnog arhiviranja i čuvanja će trajati neograničeno.

Ne smete postavljati, objavljivati ili prenositi bilo koji video, sliku, tekst, audio snimak ili drugi sadržaj koji:

  • Krši autorska prava ili druga prava intelektualne svojine trećih strana ili pravo javnosti ili privatnosti;
  • Sadrži pornografski, klevetnički ili na drugi način nezakonit ili nemoralan sadržaj;
  • Iskorištava maloletnike;
  • Prikazuje nezakonite ili nasilne radnje;
  • Prikazuje zlostavljanje životinja ili nasilje prema životinjama;
  • Promoviše prevarne šeme ili izaziva prigovor na osnovu obmanjujućeg oglašavanja ili nelojalne konkurencije; ili
  • Krši bilo koji zakon, statut ili regulativu.

Ne smete koristiti bilo koji Fotoklik sadržaj bez prethodnog dobijanja licence za korišćenje takvog Fotoklik sadržaja. Sva korišćenja Fotoklik sadržaja od strane vas biće regulisana odgovarajućim ugovorom o licenci koji je posebno sklopljen između vas i Fotoklik-a. Prikazivanje i/ili distribuiranje vodenih žigova ili neovlašćenog Fotoklik sadržaja (bilo da je uključen u izvedeno delo ili samostalno) predstavlja povredu autorskih prava.


Pretenciozni zahtevi


Ako verujete da bilo koja slika ili drugi materijal koji je dostupan putem Fotoklik-a krši autorsko pravo koje posedujete ili kontrolišete, možete obavestiti Fotoklik putem e-mail adrese: abuse@fotoklik.rs


Ograničenja


Slažete se da nećete:

  • Kršiti primenljive zakone ili propise koji se odnose na pristup ili korišćenje web stranice ili se baviti bilo kojom aktivnošću zabranjenom ovim Uslovima korišćenja.
  • Povrediti prava Fotoklik-a ili treće strane (uključujući prava privatnosti i javnosti) ili zloupotrebljavati, klevetati, uznemiravati, proganjati ili pretiti drugima.


Ograničenje i prekidanje korišćenja


Fotoklik može blokirati, ograničiti, onemogućiti, suspendovati ili prekinuti vaš pristup čitavoj ili delu web stranice i/ili Fotoklik sadržaju u bilo kom trenutku prema sopstvenom nahođenju, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti prema vama. Bilo koje vaše ponašanje koje, po sopstvenom nahođenju Fotoklik-a, ograničava ili sprečava bilo koju drugu osobu ili entitet da koristi ili uživa u web stranici strogo je zabranjeno i može rezultirati prekidom vašeg pristupa web stranici bez daljeg obaveštenja.

 


Podrška


Nakon što preuzmete naš proizvod, možete nas kontaktirati za podršku putem e-maila i mi ćemo se potruditi da rešimo vaš problem. Pokušaćemo da odgovorimo putem e-maila za manje ispravke grešaka. Podrška za sadržaj se pruža samo verifikovanim korisnicima putem tiketa. Zahtevi za podršku se podnose putem e-maila i razgovora uživo.
Politika plaćanja i povraćaja sredstava


Neće biti omogućen povraćaj novca ili vraćanje sredstava. Nakon što je uplata izvršena, nema načina da se obrne. Svoj saldo morate koristiti za porudžbine naših usluga. Saglasni ste da, nakon što izvršite uplatu, nećete pokrenuti spor ili povraćaj sredstava protiv nas ni na koji način.

Ukoliko pokrenete spor ili povraćaj sredstava protiv nas nakon uplate, zadržavamo pravo da obustavimo sve buduće porudžbine, da vas isključimo sa našeg sajta. Lažna aktivnost, kao što je korišćenje neovlašćenih ili ukradenih kreditnih kartica, dovešće do obustave vašeg naloga. Bez izuzetaka.Linkovi ka sajtovima trećih strana


U slučaju da je web stranica dostupna putem bilo koje platforme treće strane, ili ako Fotoklik pruža linkove sa web stranice ka bilo kojoj platformi treće strane ili dozvoljava bilo kojoj trećoj strani da postavi link sa svoje platforme na web stranicu, razumete i saglasni ste da Fotoklik ne daje nikakvu garanciju bilo koje vrste, izraženu ili podrazumevanu, i ne prihvata odgovornost za bilo koji sadržaj ili prakse takvih trećih strana ili njihovih platformi. Takve platforme nisu pod kontrolom Fotoklik-a, i Fotoklik pruža i/ili dozvoljava ove linkove samo kao pogodnost za vas. Uključivanje bilo kojeg linka ne podrazumeva pripadnost, odobrenje ili usvajanje od strane Fotoklik-a.


Garancije i odricanje od odgovornosti


Vaše korišćenje ove web stranice je na vaš sopstveni rizik. Web stranica je dostupna od strane Fotoklik-a pod ovim uslovima korišćenja "kakva jeste", bez ikakvih garancija bilo koje vrste, bilo izraženih, podrazumevanih, zakonskih ili drugačijih. Fotoklik izričito odbacuje sve garancije bilo koje vrste, bilo izražene ili podrazumevane, za svaku i sve usluge dostupne sa web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije trgovinske ispravnosti, pogodnosti za određenu svrhu, nekršenja i svaku drugu garanciju koja bi mogla proizaći iz bilo kog zakona. Bez ograničavanja prethodno navedenog, Fotoklik ne daje garanciju da: 

(1) će web stranica zadovoljiti vaše zahteve. 

(2) će pristup web stranici biti neprekidan. 

(3) će kvalitet web stranice zadovoljiti vaša očekivanja.

(4) će bilo kakve greške ili nedostaci na web stranici, uslugama ili materijalima biti ispravljeni. 

Fotoklik ne garantuje da će web stranica biti dozvoljena u vašem pravnom okruženju, da će bilo koji Vaš sadržaj dostavljen od strane vas biti dostupan putem web stranice ili će biti sačuvan od strane web stranice, da će web stranica zadovoljiti vaše potrebe, ili da će Fotoklik nastaviti da podržava bilo koju određenu funkciju web stranice. U slučaju da nijedno odricanje ili ograničenje od odgovornosti ne važi, sve primenjive izričite, podrazumevane i zakonske garancije će biti ograničene na period od trideset (30) dana nakon datuma kada ste prvi put koristili web stranicu, i nikakve garancije neće važiti nakon tog perioda.

Koristimo kolačiće kada posećujete našu veb stranicu, kako bismo poboljšali vaše iskustvo. više informacija